Underlӓtta fӧr både dagispersonalen och familjen

Det finns mycket man kan gӧra fӧr att underlӓtta samarbetet mellan dagis och familjen. Allt man gӧr fӧr att bygga upp en bra relation bidrar ju sedan till att ens barn mår bӓttre och att allt fungerar som det ska. Ett antal dagis har regler som de delar ut till fӧrӓldrarna varje hӧst, regler som ӓr tӓnkta att gӧra det hela mycket smidigare.

En regel, eller ӧnskan, som de flesta dagis har ӓr att barnens klӓder och saker ska vara vӓl mӓrkta. Det ӓr otroligt hur många klӓder som passerar dagis varje dag och det ӓr omӧjligt fӧr personalen att veta vilka som tillhӧr vilket barn. Det ӓr bӓttre också fӧr familjerna att mӓrka allt eftersom det minskar risken fӧr att man fӧrlorar något.

Att mӓrka klӓder221-4-märka-barnens-kläder-dagis

Det finns flera olika sӓtt att mӓrka klӓder och saker. Vissa fӧremål ӓr bӓst att mӓrka med en penna, man skriver helt enkelt in barnets namn och eventuellt dess sektion. Annars kan man hitta vävda namnband från Namnlappsbutiken.se. De sitter bra och ӓr lӓtta att sӓtta fast, en klar fӧrdel om man har mer ӓn ett barn. Det ӓr ingen som har tid att sitta och påta allt fӧr mycket med namnband, samtidigt som man inser hur viktiga de ӓr. Dӓrfӧr kan dessa namnband som ӓr mycket enkla att sӓtta i klӓderna vara en bra lӧsning.

Nӓr man ӓrver klӓder från familj och vӓnner, eller kӧper dem begagnat, ӓr det viktigt att byta ut de namnlappar som kanske redan sitter dӓr. Detta kan också vara fallet om barnen tar ӧver klӓder från ӓldre syskon, såvida man inte mӓrkt med sitt efternamn. Dagispersonalen gӧr ett fantastiskt jobb med alla dessa små knattar, men om de måste leta efter klӓder så fӧrlorar de så mycket tid. Tid som de istӓllet skulle kunna tillbringa i aktiviteter med barnen.

Spara tid på dagis

Just tid ӓr en dyrbar tillgång, och med en stӧrre grupp med småbarn behӧvs det mycket tid. Dӓrfӧr ska man gӧra vad man kan fӧr att samarbeta med personalen. Ett sӓtt ӓr att mӓrka barnens klӓder, ett annat kan vara att respektera hӓmtningstiderna. Något av det senaste ӓr elektronisk närvaroanmälan på dagis med hjälp av app. Återigen handlar det om att lӧsgӧra tid fӧr personalen, med denna app slipper de ganska mycket pappersarbete. Barn har behov av vӓgledning och hjӓlp i både lek och praktiska saker. Nӓr personalen har mer tid kommer de lӓttare att kunna tillgodose dessa behov.

— 27/10/2015